به گزارش تیتر داغ؛ محمدحسین فلاح، معاون تحقیقات و فناوری موسسه سرم سازی رازی و سخنگوی پروژه واکسن کووپارس رازی ، با اشاره به آخرین وضعیت واکسن کووپارس رازی اظهار کرد: در فاز دوم واکسیناسیون واکسن به ۵٠٠ نفر تزریق می‌شود که تاکنون ٣٠٠ نفر دوز اول و ١۵ نفر دوز دوم را دریافت کرده اند.

معاون تحقیقات و فناوری موسسه سرم سازی رازی بیان کرد: عارضه خاص و جدی در داوطلبان فاز ٢ نداشتیم. در این مرحله ١۴ روز بعد از نوبت دوم (روز ٣۵ از تزریق اول) آزمایش‌ها روی داوطلبان دریافت کنندگان واکسن انجام می‌شود.

ارسال اطلاعات فاز ٢ کارآزمایی بالینی واکسن کووپارس رازی به سازمان غذاودارو

فلاح با اشاره به زمان اتمام فاز ٢ و آغاز فاز سه کارآزمایی بالینی واکسن رازی کووپارس بیان کرد: پیش بینی ما این است که نیمه دوم تیر، اطلاعات فاز ٢ به سازمان غذا و دارو ارسال شود و نیمه مرداد فاز سوم واکسیناسیون را شروع کنیم. تاکنون برای شرکت در فاز یک و دو کارآزمایی بالینی واکسن رازی کووپارس بیش از ١٠ هزار نفر ثبت نام کرده‌اند.

سخنگوی پروژه واکسن کووپارس رازی ادامه داد: فاز سوم کارآزمایی بالینی این واکسن بر روی ٢٠ تا ٣٠ هزار داوطلب انجام می‌شود. برنامه ریزی کرده‌ایم تا برای کارآزمایی بالینی فاز سوم از سایر استان‌ها هم داوطلب جذب کنیم؛ برای انتخاب استان در حال رایزنی با دانشگاه‌های علوم پزشکی هستیم.

معاون تحقیقات و فناوری موسسه سرم سازی رازی درباره تولید انبوه واکسن رازی کووپارس بیان کرد: برنامه ریزی‌ها انجام شده است تا در شهریور زیر ساخت تولید یک میلیون دُز واکسن را داشته باشیم.

فلاح درباره عملکرد واکسن رازی در برابر جهش‌های کرونا تصریح کرد: در فاز ٢ کارآزمایی بالینی واکسن، در روز ٣۵ بعد از تزریق دز اول، سرم خونی داوطلبان دریافت کننده واکسن با جهش‌های ویروس مواجهه داده می‌شوند و میزان اثربخشی و قدرت خنثی‌سازی ویروس در برابر جهش‌های مشخص شود و ما هنوز در فاز دوم به این مرحله نرسیده‌ایم.

ایمنی‌زایی واکسن کرونا کووپارس رازی  ٨٣ درصد است

او درباره ایمنی زایی واکسن رازی کووپارس بیان کرد: بر اساس داده‌های فاز نخست کارآزمایی بالینی واکسن، تزریق ١٠ میکروگرم، مناسب انتخاب شد. با این دز ایمنی زایی در آزمون خنثی سازی ویروس ٨٣ درصد بوده است.

فلاح درباره بررسی میزان اثربخشی دز استنشاقی واکسن رازی کووپارس بیان کرد: با تزریق دز اول و دوم، ایمنی در برابر ویروس کرونا ایجاد می‌شود و هدف از استفاده از دز استنشاقی، ایجاد ایمنی مخاطی – موضعی برای جلوگیری از انتشار ویروس است. بررسی عملکرد دوز استنشاقی در فاز سوم صورت می‌گیرد.