به گزارش تیتر داغ؛  از روز گذشته واریز حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی بر اساس حروف الفبا آغاز شده است که این فرایند در روز‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت.

تامین اجتماعی با تأمین اعتبار پرداخت مابه‌التفاوت حقوق فروردین بازنشستگان (سایر سطوح) را از روز گذشته بر اساس حروف الفبا آغاز کرده است که به همین منظور این رقم به حساب ۴۵ درصد از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی واریز خواهد شد.

گفتنی است که بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی هستند.