به گزارش تیتر داغ؛ علی‌اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از ابلاغ اجرایی شدن قانون حمایتی تعرفه مصرف گاز طبیعی تأسیسات گردشگری، آب‌درمانی و هتل‌ها از ابتدای سال جاری مشابه تعرفه بخش تجاری و خارج شدن از تعرفه صنعتی به ادارات کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خبر داد و بر لزوم نظارت بر اجرای قانون جهت بهره‌مندی مراکز مذکور از فرصت حمایتی حاصل تاکید کرد.

شالبافیان با بیان این خبر گفت: پس از تصویب قانون بودجه و مکاتبه وزیر گردشگری با وزیر نفت مبنی بر اعلام مصادیق تأسیسات گردشگری موضوع جز ۲ بند م تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تعرفه گاز طبیعی تأسیسات گردشگری، صنایع دستی و آب درمانی و هتل‌ها از ابتدای سال جاری مشابه تعرفه بخش تجاری معادل ۱,۴۹۵ ریال محاسبه خواهد شد و از شمول تعرفه صنعتی خارج شده‌اند. بدیهی است مشمولین قانون با ارائه تاییدیه از ادارات کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌توانند از مزایای قانونی موجود استفاده کنند.

وی افزود: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تصویب محاسبه تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع‌دستی و آب‌درمانی مشابه خدمات اجرایی شد و پیرو آن موضوع اعلام مصادیق تأسیسات گردشگری کشور جهت دریافت مشوق‌های حمایتی بند فوق بر اساس آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری مصوب سال ۱۳۹۴ هیأت محترم وزیران به منظور خدمات‌رسانی مناسب به گردشگران در دستور کار قرار گرفت.

طبق گفته شالبافیان بر اساس مصوبه هیأت وزیران همه مصادیق تأسیسات گردشگری در ایین نامه ایجاد اصلاح تکمیل و درجه بندی تأسیسات گردشگری می‌توانند مشمول طرح حمایتی از تعرفه مصرف گاز شوند.

معاون گردشگری در پایان تاکید کرد: حمایت از فعالین گردشگری و بخش خصوصی از اصلی‌ترین اولویت‌های این حوزه به شمار می‌آید. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ تعرفه گازبهای واحدهای مذکور بر اساس متوسط نرخ خوراک پتروشیمی محاسبه می‌شد که این موضوع موجب افزایش چشمگیر هزینه گازبهای این واحدها شده بود.