به گزارش تیتر داغ؛  نام نویسی کیکاوس سعیدی دبیرکل کمیته ملی المپیک و سرپرست آکادمی ملی المپیک در آخرین دقایق باقی مانده از مهلت تعیین شده برای نام نویسی از کاندیداهای انتخابات این کمیته، با هجمه انتقادی زیادی مواجه بود چرا که نام نویسی وی در کل تخلف به حساب می‌آمد.

در گزارشی با عنوان «تخلفات نام نویسی از کاندیداهای کمیته / بی‌خیال قانون خود نوشته» به این موضوع اشاره داشت که سعیدی به عنوان دبیرکل اصلاً عضو مجمع کمیته ملی المپیک نیست و از این حیث نمی‌تواند کاندیدا شود، از طرفی او در آکادمی ملی المپیک به عنوان «سرپرست» حضور دارد. بنابراین از این جایگاه هم اجازه ورود به انتخابات را ندارد مگر اینکه حکم ریاست برای او صادر شده باشد. که به نظر می‌رسد این کار به صورت مخفیانه انجام شده چراکه هیچ اطلاع رسانی در مورد آن انجام نشده است.

توضیحاتی که کیکاوس سعیدی در رابطه با کاندیدا شدن خود ارائه داده نه تنها این موضوع یعنی صدور حکم برای ریاست وی در آکادمی ملی المپیک را تایید می‌کند بلکه گویای آن است که در آستانه انتخابات کمیته ملی المپیک احکام و استعفاهای مخفیانه دیگری در آستانه انتخابات این کمیته انجام شده است!

سعیدی در توضیح خود برای دفاع از کاندیدا شدنش آورده است: «برابر مصوبه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک اخیراً اینجانب بعنوان رئیس آکادمی ملی المپیک منصوب شدم اما به دلیل تصدی همزمان در دو پست و مغایرت قانونی، همزمان حکم سرپرستی دبیرکلی برایم صادر شد و بر همین مبنا توانستم برابر اساسنامه مصوب کاندیدا شوم. ضمناً به محض ثبت نام و کاندیداتوری، از ستاد برگزاری هم استعفا و انصراف دادم و کلیه مکاتبات نیز با عنوان سرپرست دبیرکلی صورت می‌پذیرد.»

احکام و استعفاهای مخفیانه در کمیته المپیک/دبیرکل ناگهان سرپرست شد

کیکاوس سعیدی در آخرین دقایق باقی مانده از مهلت نام نویسی اقدام به کاندیدا شدن برای ریاست کمیته ملی المپیک کرد

حال آنکه به همین توضیح یا توجیه برای کاندیدا شدن دبیرکل کمیته ملی المپیک، نقدهای زیادی وارد است و اول اینکه مصوبه هیات اجرایی تغییر مدیریت کیکاوس سعیدی در آکادمی ملی المپیک از سرپرستی به ریاست اطلاع رسانی نشده بود؟!

طبیعی است که همزمانی ریاست در آکادمی ملی المپیک و دبیرکلی کمیته ملی المپیک به دلیل دو شغله شدن، منع قانونی دارد و طبیعتاً باید سعیدی یکی از این دو مسئولیت را کنار می‌گذاشت. اقدام صورت گرفته برای سرپرست کردن سعیدی در جایگاه دبیرکلی هم درست بوده اما اینکه در آستانه انتخابات کمیته ملی المپیک اقدام به این مهمی به صورت محرمانه انجام شده است، خود جای تعجب دارد.

سوم اینکه سعیدی اعلام کرده از ستاد تطبیق و بررسی روند برگزاری انتخابات هم کناره گیری کرده است! او ریاست این ستاد را بر عهده داشت و طبیعی است که برای کاندیدا شدن باید چنین اقدامی را انجام می‌داد اما اینکه چرا این کار هم پنهانی انجام شده است، جای سوال دارد.

به هر حال در آستانه انتخابات کمیته ملی المپیک اقداماتی در این کمیته و تنها حول و حوش یک کاندیدا انجام شده که خیلی دور از مهندسی کردن انتخابات به حساب نمی‌آید وگرنه چرا باید دبیرکل کمیته ملی المپیک که دبیر مجمع انتخاباتی هم به حساب می‌آید همزمان از این پست و ریاست ستاد تطبیق استعفا دهد و حکم ریاست در آکادمی را بگیرد تا به این واسطه بتواند کاندیدای انتخابات شود؟

منبع: مهر