به گزارش تیتر داغ؛ اسماعیل قادری فر، رئیس مرکز فناوری راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،در خصوص برنامه‌های معاونت علمی برای تحقیق و توسعه محصولات شرکت‌های دانش بنیان اظهار کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان پیشران و تسهیل گر جریان نوآوری در کشور از طریق پلت فرم شرکت‌های دانش بنیان سعی کرده تا ذیل قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات در طول ۷ الی ۸ سال گذشته، ابزار‌های حمایتی و سیاستی مناسبی را برای رونق شرکت‌های دانش بنیان و رفع موانع موجود بر سرراه کسب و کار آن‌ها ایجاد کند.

او افزود: قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان با ارائه ۱۳۰ خدمت به این دسته از شرکت‌ها تصویب شده است که بخشی از این خدمات شامل معافیت‌های مالیاتی، توسعه بازار و قانون حمایت از محصولاتی که به تازگی تولیده شده اند، است.

قادری فر درباره طرح تعرفه گذاری برای واردات محصولات خارجی که نمونه داخلی دارند، تصریح کرد: معاونت علمی به منظور حمایت از تولیدات و محصولات شرکت‌های دانش بنیان برای هر محصول خارجی که نمونه مشابه آن در داخل کشور توسط شرکت‌های دانش بنیان وارد می‌شود، تعرفه‌های حداکثری را در نظر گرفته است.

قادری فر گفت: با توجه به این که شعار امسال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌هاست ما سعی داریم با پشتیبانی حداکثری از شرکت‌های دانش بنیان و از جمله برای تمهید ابراز‌های مالی مناسب از این شرکت‌ها، رونق بازار محصولات شرکت‌های دانش بنیان را بیش از گذشته فراهم کنیم.

رئیس مرکز فناوری راهبردی گفت: با توجه به این که بازارسازی محصولات فناورانه همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی و چالش‌های فعالان اقتصاد دانش بنیان است، معاونت علمی، برنامه‌های ویژه‌ای دارد تا از این طریق سهم استفاده بیش از حد از منابع نفتی و بی توجهی به تولیدات داخل را کاهش دهد اما مهم ترین مسئله ای که در این خصوص باید به آن توجه کرد، بحث حفظ طولانی مدت بازارهای ایجاد شده است.

او در نهایت یادآوری کرد: امسال نسبت به سال گذشته با افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی توجه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی به محصولات فناورانه و شرکت‌های دانش بنیان بوده ایم.