به گزارش تیتر داغ؛ سومین نشست هیات اجرایی کمیته صبح امروز با ریاست محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک برگزار شد.

در این نشست رئیس کمیته ملی المپیک و اعضای هیات اجرایی از زحمات کیکاوس سعیدی تقدیر و تشکر کردند و با موافقت اعضای هیات اجرایی و طی حکمی از سوی محمود خسروی وفا وی به عنوان دستیار ویژه رئیس کمیته انتخاب و معرفی شد.

همچنین با توجه به انتخاب سید مناف هاشمی به عنوان دبیر کل کمیته از سوی اعضای هیات اجرایی در نشست قبلی، وی در نشست امروز حضور یافته و پس از برگزاری مراسم تودیع و معارفه به عنوان سخنگوی کمیته ملی المپیک نیز انتخاب شد.

در ادامه اعضای هیات اجرایی به بررسی مسائل جاری مربوط به کمیته ملی المپیک پرداختند.

منبع: روابط عمومی کمیته ملی المپیک