به گزارش تیتر داغ؛ انتخاب نمایندگان شورا جهت عضویت در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در دستور کار شورای شهر تهران قرار گرفت.

مهدی اقراریان عضو شورای شهر تهران در این رابطه گفت: ۱۵ نفر از افرادی که دارای سابقه حقوقی و مالی هستند بر اساس حجم پرونده‌ها معرفی شدند.

وی ادامه داد: در صورت رأی دادن به این افراد حقوق شهرداری در حوزه حل اختلافات مورد توجه قرار می‌گیرد تا حق شهروندان ضایع نشود.

سپس با رأی اعضای شورای شهر تمامی افراد اعلام شده برای حضور در انتخاب نمایندگان شورا جهت عضویت در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در دستور کار شورای شهر تهران قرار گرفت.

مهدی اقراریان عضو شورای شهر تهران در این رابطه گفت: ۱۵ نفر از افرادی که دارای سابقه حقوقی و مالی هستند بر اساس حجم پرونده‌ها معرفی شدند.

وی ادامه داد: در صورت رأی دادن به این افراد حقوق شهرداری در حوزه حل اختلافات مورد توجه قرار می‌گیرد تا حق شهروندان ضایع نشود.

سپس با رأی اعضای شورای شهر تمامی افرادی که برای حضور در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی معرفی شده بودند انتخاب شدند.

منبع: مهر