به گزارش تیتر داغ؛ امروز دوشنبه ( ۶ اردیبهشت ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۲ هزار واحدی روی پله یک میلیون و۱۸۵هزار واحدی قرار گرفت.

 

امروز نماد‌های فولاد، فملی، فارس، شستا، کگل، کچاد و شپنا بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
فملی ۱۱,۲۶۰
۱۴۸۷.۶۳
کگل ۱۳,۸۲۰
(۱۰۱۶.۵۵)
فولاد ۱۱,۹۰۰
۷۲۵.۴۷
فارس ۸,۶۰۰
(۷۱۱.۵۸)
شپنا ۱۰,۶۷۰
(۶۰۲.۹۹)
کچاد ۲۱,۳۲۰
(۴۹۵.۳۸)
شستا ۱۱,۱۱۰
۴۹۲.۹

نماد‌های تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۱۸.۳۰ واحدی وارد کانال  ۱۷  هزار و ,۵۷۸ واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
مارون ۱۵۲,۹۸۴
(۱۴.۶۶)
شگویا ۸,۳۵۱
۹.۴۸
کگهر ۴۵,۹۰۴
(۸.۵۶)
ذوب ۳,۳۸۵
(۳)
آریا ۸۲,۳۳۹
۱.۴۶
حسینا ۶۱,۵۸۶
(۱.۳۱)
بجهرم ۲,۴۴۷
(۱.۲۱)