به گزارش تیتر داغ؛ رئیس جمهور آمریکا به متحدان اروپایی خود در خصوص هدف قرار گرفتن پیشرفت‌های دموکراتیک هشدار داد.

جو بایدن روز جمعه وعده داد از اتحاد فرآتلانتیکی با اروپا حمایت می‌کند و از متحدان خود خواست تا برای حل چالش‌های مشترک رو به همکاری بیاورند. رئیس جمهور آمریکا در بخشی از سخنان خود گفت: ما در نقطه عطفی هستیم بین کسانی که معتقدند با توجه به همه چالش‌هایی که از انقلاب چهارم صنعتی گرفته تا همه گیری جهانی با آن روبرو هستیم، استبداد بهترین راه برای پیشرفت است. آن‌ها معتقدند که برای مقابله با این چالش‌ها استبداد ضروری است.

در ادامه اظهارات بایدن آمده است: همانطور که گفتم مورخان در حال بررسی و نوشتن این لحظه به عنوان نقطه عطف تاریخی هستند و من با هر همه وجودم باور دارم که دموکراسی پیروز خواهد شد.

بایدن برخلاف دونالد ترامپ که همه اتحاد‌های چند جانبه را زیر سوال برد و با شعار اول آمریکا، اصطکاک زیادی در روابط با کشور‌های اروپایی موجب شد، تعهد خود را نسبت به شرکا و اتحاد‌های اروپایی تأیید کرد.

رئیس جمهور آمریکا گفت: من یک پیام روشن به جهان می‌فرستم آمریکا بازگشته است. اتحاد فرا آتلانتیک بازگشت و ما به عقب نگاه نمی‌کنیم.

هدف از اظهارات بایدن اطمینان خاطر دادن به متحدان اروپایی پس از چهار سال آشوب آفرینی طی دوره ریاست جمهوری ترامپ ارزیابی شد.