به گزارش تیتر داغ ؛در رابطه با طرح حذف درج اعتبار دفترچه‌های درمانی و جایگزینی آن با سامانه استحقاق درمان، اظهار کرد: این طرح در راستای حذف تدریجی دفترچه درمانی و برای تسهیل در ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی، مستمری‌بگیران و افراد تحت تکفل آنان در همه مراکز درمانی اعم از ملکی و غیرملکی طرف قرارداد و همچنین کاهش مراجعه مخاطبین ذی‌ربط به شعب و کارگزاری‌های رسمی سازمان و با هدف ایجاد رضایت‌مندی آنان فراهم شده است.

وی افزود: اول خرداد سال‌جاری بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی استان و افراد تحت تکفل آنان نیازی به مراجعه به کارگزاری‌های رسمی سازمان تامین‌اجتماعی برای تمدید اعتبار دفترچه‌های درمانی نخواهد بود.

این مسئول تصریح کرد: بررسی و کنترل استحقاق درمان بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران دولت مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی استان و افراد تحت تکفل آنان ضمن رعایت اصول و قواعد بیمه‌ای در بخش سرپایی در همه مراکز درمانی اعم از ملکی و غیر ملکی طرف قرارداد با این سازمان و پزشکان با استفاده از یکی از روش‌های جایگزین (غیر حضوری) انجام خواهد شد.

مدیرکل تامین‌اجتماعی استان با بیان اینکه یکی از روش‌های جایگزین شامل APP MOBILE ،USSD ،SMS  و نرم‌افزارهای تحت وب (http://medical.tamin.ir و http://darmaan.tamin.ir) به شرح راهنمای کاربری پیوست انجام خواهد شد، ادامه داد: قابل ذکر است فرآیند اخذ استحقاق درمان در بخش بستری ضمن رعایت اصول و قواعد رفع همپوشانی‌های درمانی سازمان‌های بیمه‌گر پایه همچنان به قوت خود باقی است.

علی‌یاری اظهار کرد: سامانه‌های چهارگانه استعلام استحقاق درمان به نحوی طراحی شده است که در صورت استعلام از سوی مراکز درمانی طرف قرارداد با سازمان تامین‌اجتماعی اعم از پزشکان، بیمارستان‌ها و مراکز پاراکلینیک دارا بودن یا نبودن استحقاق درمان را در تاریخ استعلام کرده و کد رهگیری نیز برای آنان صادر می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در سامانه ذکر شده برای شخص بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی امکان آگاهی از تاریخ استحقاق درمان نیز پیش‌بینی شده است و در صورت استعلام شخص بیمه شده تاریخ اتمام استحقاق درمان نیز به وی اعلام می‌شود، افزود: همه مراکز درمانی طرف قرارداد با سازمان تامین‌اجتماعی اعم از پزشکان، مراکز پاراکلینیک، داروخانه‌ها، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها موظف به استحقاق درمان از یکی از روش‌های ذکر شده در بنده یک است.

این مسئول در رابطه با فرزندان ذکور، خاطرنشان کرد: در صورتی‌که فرزندان ذکور بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران (۱۹ سال تمام) به دلیل  ارائه نکردن گواهی تحصیلی معتبر دانشگاهی و همچنین فرزندان اناث آنان ارائه نکردن اصل شناسنامه در سرویس استحقاق درمان فاقد حمایت درمانی باشند، تا زمان برقراری تعامل الکترونیکی با پایگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ارائه خدمات درمانی برای این دسته از فرزندان مطابق ضوابط و روال جاری انجام خواهد شد.

منبع ,ایسنا