به گزارش تیتر داغ؛ شمشیربازی روی ویلچر از جمله رشته های پارالمپیکی است که البته هیچ وقت در ایران رونق زیادی نداشته است.البته در این رشته فعالیت هایی انجام شده اما نه در آن حد و اندازه که به خاطر آن انجمن ویژه تشکیل شود و فعالیت ها در حد قهرمانی و حرفه ای و ورود به میادین بین المللی دنبال شود.

این موضوع، برطرف کردن کمبودهای پیرامون آن و در کل فراهم کردن شرایط برای فعالیت به روز اما یکی از برنامه های موردتوجه سرپرست فدراسیون شمشیربازی است طوری که او طی حضور در اجلاس جهانی هم رایزنی هایی برای آن داشته است تا با حمایت فدراسیون جهانی بتواند شمشیربازی با ویلچر را در ایران فعال و گسترده کند.

علیرضا پورسلمان  در این زمینه گفت: نمی توانم مدعی شوم که شمشیربازی با ویلچر اصلا در ایران فعالیتی نداشته است اما اصلا شرایط و برنامه های به قدری منسجم نبود که حتی برای آن گروه یا کمیته و انجمنی تشکیل شود تا پیگیر وضعیت باشد. این یک ضعف در مجموعه فدراسیون است که برای برطرف کردن اقدام کرده ایم.

وی تصریح کرد: در جریان اجلاس فدراسیون جهانی شمشیربازی که در لوزان سوئیس برگزار شد و طی ملاقات های شخصی که داشتم این موضوع را پیگیری کردم. در این زمینه صحبت های مفصلی با رئیس فدراسیون اتریش داشتم. او از اعضای فدراسیون جهانی شمشیربازی است و کمک های فکری خوبی در این مورد داشت.

سرپرست فدراسیون شمشیربازی تاکید کرد: البته اینکه در یک رشته شروع به فعالیت حرفه ای کنیم خیلی آسان نیست. این موضوع نیازمند فراهم شدن بستر لازم است که قطعا زمان لازم دارد اما استارت این کار را زده ایم و باید پیگیر آن باشیم.

پورسلمان خاطرنشان کرد: برای فعالیت در شمشیربازی با ویلچر باید با کمیته ملی پارالمپیک هم هماهنگی هایی داشته باشیم و درتعامل با آنها فعالیت ها را دنبال کنیم. طی روزهای آینده این مسئله را پیگیری می کنم تا بتوانیم زودتر به نتیجه برسیم.

سرپرست فدراسیون شمشیربازی همچنین در مورد نام نویسی از متقاضیان ریاست در این فدراسیون و برنامه اش برای ورود به آن گفت: طی روزهای گذشته به خاطر حضور در اجلاس جهانی در ایران نبودم اما برنامه ام ورود به انتخابات است و بنابراین طی روزهای آینده برای نام نویسی اقدام می کنم.

منبع: مهر