به گزارش تیتر داغ؛  محمد حسن زدا کارشناس سازمان تامین اجتماعی درباره زمان پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی، اظهار کرد: یکی از سوالاتی که کارگران ساختمانی می پرسند این است که چه زمانی بهتر است حق بیمه خود را پرداخت کنند.

وی با اشاره به اینکه کارگران ساختمانی سالیانه می توانند کل حق بیمه خود را برای یک سال پرداخت کنند، افزود: اما با توجه به اینکه مبلغ سنگین می‌شود بهتر است در بازه زمانی ۳ ماه و ۶ ماه حق بیمه خود را پرداخت کنند.

کارشناس سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: کارگران ساختمانی ماهیانه هم می‌توانند حق بیمه خود را پرداخت کنند اما بهتر است هر ۳ ماه یکبار برای پرداخت حق بیمه اقدام کنند.