به گزارش تیتر داغ؛  بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران در دستور کار یکصد و بیست و ششمین جلسه شورای شهر تهران قرار گرفت.

در ابتدا، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه لایحه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل ۵۶ درصد رشد داشته است، گفت‌: شهرداری تهران بودجه ۷۸ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومانی را ارائه داد و مبنای بودجه سال آینده برنامه چهارساله توسعه است و عملکرد ۹ ماهه شهرداری تهران بررسی شد.

وی ادامه داد: پیش بینی سه ماه آخر سال بر اساس گزارش‌های شهرداری حقوق دستمزدها بررسی شدند.

آخوندی گفت: بعد از گزارش‌های شهرداری قرار شد تا پایان دی ماه ۳۸ هزار میلیارد تومان محقق شده است و مابقی هنوز به ثبت نرسیده است و نتیجه گرفته‌ایم عدد تحقق امسال از عدد تصویب شده بیشتر می‌شود.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به حمل و نقل عمومی گفت: ۳۳ درصد سهم حمل و نقل عمومی جهش بسیار خوبی برای سال آینده دارد.

آخوندی با اشاره به رقم کمیسیون تلفیق گفت: ۷۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تراز کمیسیون تلفیق برای بودجه سال آینده تنظیم شد.

در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفت: امسال در حوزه حمل و نقل عمومی اقدامی صورت نگرفته است و مردم به حمل و نقل عمومی احتیاج دارند.

وی ادامه داد: بر همین اساس بنا شد رقم عمده‌ای به حمل و نقل عمومی اختصاص یابد و قرار شد ۱۰ هزار میلیارد تومان اضافه‌تر از آنچه که در لایحه بودجه برای حمل و نقل در نظر گرفته شده به حمل و نقل عمومی تخصیص یابد که تا پایان سال بتوانیم حداقل ۲ هزار دستگاه به شهر تهران بی افزاییم.

در ادامه مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه شهرداری و افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای بودجه حمل و نقل شهرداری تهران به تصویب رسید.

منبع: مهر