به گزارش تیتر داغ: حسین خدرویسی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی، آخرین وضعیت خدمات ارائه شده به مددجویان کمیته امداد گفت: نهاد کمیته امداد از بدو تاسیس تا کنون از دورترین روستا‌ها تا شهر‌های مرکزی پناه فقرا و نیازمندان بوده و در حال حاضر ۲ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۳۲۸ خانواده تحت پوشش کمیته امداد هستند.این افراد ۴۷/۹۱ درصد ساکن شهر‌ها و ۵۲/۰۹ درصد ساکن روستا‌ها هستند.

خدرویسی گفت: زنان سرپرست خانواده تحت پوشش که دریافت حقوق از سمت پدر، مادر یا همسر نداشته و نیازمند هستند، ۱ میلیون و ۱۱۷ هزار نفر هستند.شرط نیازمند بودن الزام تحت پوشش قرار گرفتن در کمیته امداد است. بسیاری از ایتام یا سالمندان نیازمند نیستند و بررسی این شرط از ضرورت‌های کاری ماست.