به گزارش تیتر داغ؛عبداللطیف رشید، رئیس جمهوری عراق بر اهمیت ایفای نقش حیاتی کشورش در منطقه تاکید کرد.

بر اساس این گزارش رئیس جمهور عراق در کاخ السلام بغداد میزبان، فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق بود.

در این دیدار مشارکت عراق در نشست سران کشورهای عربی در الجزائر و کنفرانس تغییرات اقلیمی در مصر بررسی شد.

در ادامه عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق تاکید کرد که عراق باید نقش محوری مهم خود را در راستای تقویت منافع مشترک ملت های منطقه و کشورهای آن و حمایت از ارتباط و همکاری سازنده و گفتگو ایفا کند.

منبع:خبرگزاری عراقی واع