به گزارش تیتر داغ؛ محمد اسکندری در نامه ای به وزیر آموزش و پرورش، اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را یکی از دغدغه ها و مطالبات همیشگی بازنشستگان آموزش و پرورش عنوان و تاکید کرد: یکی از مطالبات موکد بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و به ویژه بازنشستگان آموزش و پرورش در سال های اخیر، اجرای ماده ٨۵ قانون خدمات کشوری مبنی بر تکلیف دستگاه های اجرایی برای انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و خانواده های آنها به همراه قرارداد بیمه تکمیلی درمان کارمندان آن دستگاه است.

وی با اشاره به نتایج نظرسنجی های صورت گرفته از بازنشستگان تحت پوشش این صندوق طی ماه های اخیر، تصریح کرد: براساس نظرسنجی هفتگی صندوق، بیش از ۴٩ درصد از بازنشستگان تمایل دارند تا مانند دوران کارمندی، خدمات رفاهی و بیمه ای خود را از دستگاه مربوطه محل اشتغال دریافت کنند.

اسکندری گفت: در اجرای ماده ٨۵ قانون مذکور و با عنایت به مطالبات بازنشستگان فرهنگی، آن وزارتخانه تمهیدات لازم را جهت بهره مندی این بازنشستگان از خدمات بیمه تکمیلی شرکت بیمه مذکور فراهم آورد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: در صورت تحقق این امر، علاوه بر رضایت نسبی بازنشستگان از خدمات بیمه تکمیلی درمان، این امکان فراهم می شود تا بازنشستگان بتوانند با مراجعه به دستگاه های محل اشتغال خود، خدمات را دریافت کنند.

اسکندری  در این نامه  اعلام آمادگی کرده است تا در صورت موافقت وزارت آموزش و پرورش با تجمیع بیمه تکمیلی شاغلین و بازنشستگان، راهکارهای قانونی برای مساعدت مالی را با ارائه طرحی در هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری بررسی کند.

در این گزارش اعلام شده است: در حال حاضر بیش از ۲میلیون نفر از بازنشستگان و اعضای تحت تکفل این افراد  که بخش عمده ای از این جمعیت را بازنشستگان آموزش و پرورش تشکیل می دهند، به دلیل اجرا نشدن ماده ۸۵قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی دستگاه های اجرایی، تحت پوشش طرح پرداخت هزینه خسارت درمان، صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارند. هزینه اجرای این طرح، از محل منابع حاصل از سود شرکت های تابعه صندوق تامین می شود.

منبع: صندوق بازنشستگی کشوری