در هفته ای که گذشت کرونا به بحرانی جدی در ایران تبدیل شد ، به گزارش تیتر داغ کلیه نهاد ها و ارگان های دولتی مربوط به پیشگیری از کرونا در ایران فعال شده اند  امیدواریم این بحران توسط مسئولین کشوری و لشکری مدیریت شود چرا که این بحران می تواند بسیاری از مردم را در این شرایط اقتصادی درگیر نماید.

محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد که جواب تست کرونا وی منفی بوده است. آقای هاشمی به علت دیدار و تماس داشتن با شهردار منطقه ۱۵ تهران که تست کرونا وی مثبت بود، خود را از دیروز قرنطینه کرده بود. دیروز خبر محسن هاشمی هم کرونا گرفت؟ در دنیای اینترنت منتشر شد ، به گزارش تیتر داغ امروز جواب آزمایش تست کرونای محسن هاشمی منفی شد.