به گزارش تیتر داغ؛ محمدرضا پورابراهیمی  درباره تشکیل کمیسیون ویژه باشگاه تحریمی‌ها در مجلس گفت: تشکیل این کمیسیون می‌تواند کمک کند تا ساختاری را در دنیا ایجاد کنیم که کشورهایی که مورد تحریم قرار گرفته‌اند، با یکدیگر همکاری داشته باشند.

وی با بیان اینکه تشکیل کمیسیون ویژه باشگاه تحریمی‌ها قطعاً مؤثر است، افزود: روش‌هایی در دنیا وجود دارد که کشورها می‌توانند به راحتی و با توافقی که با یکدیگر برقرار می‌کنند، بخشی از ظرفیت‌های خودشان را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و تشکیل کمیسیون ویژه باشگاه تحریمی‌ها نیز در این راستا است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به اشتراک گذاری ظرفیت‌های کشورهایی که مورد تحریم قرار گرفته‌اند، می‌تواند به اقتصاد این کشورها کمک کند و ما هم قطعاً از این منظر می‌توانیم پیشرفت‌هایی در زمینه اقتصادی داشته باشیم.

پورابراهیمی بیان کرد: تشکیل کمیسیون ویژه باشگاه تحریمی‌ها یک ظرفیت بزرگ است و کشورهای تحریمی از این طریق می‌توانند به تبادل همکاری با یکدیگر بپردازند و تأثیرات بسیار خوبی دارد.

منبع: مهر