به گزارش تیتر داغ؛  بر اساس اعلام کمیته بین المللی المپیک، مسابقات المپیک جوانان که قرار بود سال ۲۰۲۲ در داکار (سنگال) برگزار شود، به سال ۲۰۲۶ موکول شد.

کاراته یکی از رشته‌های ورزشی است که قرار است در المپیک جوانان حضور داشته باشد.

طبق اعلام قبلی کمیته بین المللی المپیک، قرار بود در مسابقات المپیک جوانان ۷۲ کاراته کای دختر و پسر در ۶ وزن کومیته به رقابت با یکدیگر بپردازند.

منبع: جوان