به گزارش تیتر داغ؛ محمدرضا تاجیک رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران د درباره تغییر شرایط کاری کارگران، اظهار کرد: در قانون کار، کارگاه‌هایی که بالای ۵۰ نفر نیروی فعال شاغل دارند موظف هستند که طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا کنند و سال‌هایی که کارگر در آن کارگاه مشغول به کار بوده باتوجه به سنواتش، رتبه پایه می‌گیرد و گروه شغلی‌اش افزایش پیدا می‌کند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران ادامه داد: هیچ کارفرمایی نمی‌تواند گروه شغلی کارگر را تغییر یا تنزل دهد مگر اینکه تخلفی صورت بگیرد و کمیته انضباطی رای صادر کند که آن هم قوانین مختص به خود را دارد.

وی با اشاره به اینکه افزایش گروه شغلی کارگر امکان پذیر است، ولی تنزل غیرقانونی آن تخلف است، تصریح کرد: تغییر گروه شغلی کارگر غیر قانونی است چرا که هر کاری نیاز به مهارت لازم را دارد و محل کار هم امکان تغیر ندارد به علت اینکه در قرارداد محل کارگاه ذکر شده است.

تاجیک گفت: اگر کارفرما بخواهد تغییر عمده‌ای را در شرایط کاری، کارگر انجام دهد مانند تغییر محل کار، سمت کارگر و شیفت کاری کارگر، باید یک سری اقداماتی را انجام دهد مانند اخذ رضایت کتبی کارگر یا در صورت عدم موافقت نیروی کار باید به اداره کار مراجعه کند و موافقت کتبی اداره کار محل را بگیرد تا بعد نسبت به تغییر شرایط کاری، کارگر اقدام کند.