به گزارش تیتر داغ:مرتضی براری رئیس سازمان فضایی ایران  اظهار کرد: در سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۴ در کنار برنامه ۱۰ ساله اول کشور یک برنامه جامع فضایی وجود داشت که در این برنامه منابع خوبی تخصیص داده شده و تقسیم کار ملی صورت گرفته بود، اما از سال ۱۳۹۵ به بعد کشور فاقد برنامه جامعه فضایی بود.

او افزود: با توجه به اینکه جلسه شورای عالی فضایی به ریاست رئیس جمهور برگزار می‌شود در این جلسه ۶ وزیر اعم از رئیس صدا و سیما رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس ستاد کل حضور دارند. در جلسه امروز رئیس جمهور برنامه جامع فضایی یک ساله تا سال ۱۴۰۱ تدوین شد و برنامه قرار گیری ماهواره در مدار تعیین شد.

براری با اشاره به قرارگیری ماهواره در مدار بیان کرد: برای قرار گیری ماهواره در مدار باید چند ارکان مثل ماهواره، ایستگاه کنترل و هدایت و ایستگاه دریافت و ماهواره بر مد نظر گرفته شود تا ماهواره مورد نظر بتواند با موفقیت در مدار قرار و صنعت فضایی در مسیر توسعه قرار بگیرد.

او ادامه داد: موضوعی که رئیس جمهور تاکید زیادی بر روی آن داشت این بود که مدار لئو در کوتاه‌ترین زمان باید تثبیت شود این مدار از فاصله ۲۰۰ کیلومتری شروع شده و تا ۲ هزار کیلومتر ادامه دارد. تلاش ما این است که در کوتاه‌ترین زمان این مدار تثبیت شود و ما هم بتوانیم ماهواره را در مدار مورد نظر قرار داده و خدمات پایداری ارائه دهیم.

 

رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به برنامه ۱۰ ساله ژئو گفت: ما برنامه‌ای ۱۰ ساله برای تثبیت مدار ژئو داشتیم که رئیس جمهور تاکید کرد زمان این برنامه باید کاهش یابد تا ما بتوانیم در کوتاه ترین زمان یعنی تا سال ۱۴۰۴ به مدار ژئو دست یابیم.

او اظهار کرد: جلسه دوم شورای عالی فضایی در اسفندماه برگزار خواهد شد. حضور حداکثری بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان در برنامه های فضایی و کاربردی کردن صنعت فضایی از دیگر موضوعات رئیس جمهور بود که بر آن تاکید کرد. صنعت فضایی در حوزه های اجتماعی و اقتصادی به خصوص در چالش‌های زیست محیطی که در کشور دچار مشکل شده نقش ممتازی دارد.

براری با اشاره به اقتصادی سازی در حوزه صنعت فضایی بیان کرد: منابع اعتباری زیادی برای توسعه صندق فضایی نیاز است و دولت حمایت حداکثری اعتباری از بخش فضایی خواهد کرد. در سال های آینده بازار های صنعت فضایی شکل گیرد و کاربرد های این صنعت توسعه یابد تا از منابع این بازار در راستای توسعه صنعت فضایی استفاده و هزینه شود.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: با ورود و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فعالیت های فضایی بخشی از نیازهای مالی این صنعت تأمین می‌شود. تکمیل زنجیره ارزش حوزه فضایی که می‌توان با آن بازار را توسعه داد و با منابع بازار صنعت فضایی میز توسعه می‌یابد. ۷۶ درصد بخش فضای در اختیار بخش خصوصی است و دنیا با بستر سازی، تحصیل گری و رفع موانع اجازه داد تا بخش خصوصی در این مسیر سرمایه گذاری کند.

او افزود: چراکه بخش خصوصی در حوزه اقتصادی نیز می‌تواند سرمایه گذاری کند. برنامه ها در عرصه فضایی باید تدوین شده و فرصت های سرمایه گذاری احصا شود و با بسته های حمایتی فرصت را برای ورود و سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم شود و همچنین استفاده از طرفیت بخش فضا و بخش خصوصی در تکمیل اعتبارات انجام شود.