به گزارش تیتر داغ؛ قرعه نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

کشتی بانوان:
در وزن ۵۵ کیلوگرم که ۷ نفر حضور دارند، سپیده بابایی در گروه چهار نفره به مصاف نمایندگان کشورهای ازبکستان، هند و ترکمنستان می رود.
در وزن ۶۰ کیلوگرم که ۵ نفر حضور دارند، فاطمه فتاحی با کشتی گیرانی از کشورهای ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان و قرقیزستان مبارزه می کند.
در وزن ۶۵ کیلوگرم که ۵ نفر حضور دارند، شیدا فهیمی به مصاف نمایندگان کشورهای ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و مغولستان می رود.
در وزن ۷۰ کیلوگرم که با حضور ۶ نفر برگزار می شود، سحر غنی زاده در گروه سه نفره با کشتی گیران کشورهای قزاقستان و قرقیزستان پیکار می کند.
در وزن ۷۵ کیلوگرم که ۵ شرکت کننده دارد، سارا علیپور به مصاف نمایندگان کشورهای مغولستان، ترکمنستان، قرقیزستان و ازبکستان می رود.
در وزن ۷۵+ کیلوگرم که ۴ نفر حضور دارند، هانیه عاشوری با کشتی گیران کشورهای قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان مبارزه می کند.

کشتی آقایان:
در وزن ۶۰ کیلوگرم که با حضور شش نفر و در دو گروه سه نفره برگزار می شود، روح اله نعمتیان به مصاف نمایندگان کشورهای قرقیزستان و قزاقستان می رود.
در وزن ۷۰ کیلوگرم که ۷ شرکت کننده دارد، محمد نبی زاده در گروه چهار نفره با کشتی گیران کشورهای مغولستان، ژاپن و ترکمنستان پیکار می کند.
در وزن ۸۰ کیلوگرم که ۶ شرکت کننده دارد، هادی سلیمی در گروه سه نفره به مصاف کشتی گیران قرقیزستان و مغولستان می رود.
در وزن ۹۰ کیلوگرم که ۷ کشتی گیر حضور دارند، محمد نیکومنش در گروه چهار نفره با نمایندگان کشورهای قرقیزستان، هند و قزاقستان کشتی می گیرد.
در وزن ۱۰۰ کیلوگرم که ۷ نفر شرکت کرده اند، محمد ریاحی دهکردی در گروه چهارنفره به مصاف کشتی گیران کشورهای قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان می رود.
در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم که با حضور ۷ نفر برگزار می شود، حمیدرضا آذرمهر در گروه سه نفره با نمایندگان کشورهای قزاقستان و قرقیزستان کشتی می گیرد.

مسابقات آلیش آزاد فردا و مسابقات قزاق کورسی نیز روز دوشنبه برگزار می شود.