به گزارش تیتر داغ؛ مهلت تعیین شده برای نام نویسی از کاندیداهای انتخابات کمیته ملی المپیک امروز پنجشنبه در حالی به پایان میرسد که حسن رنگرز به عنوان نماینده باشگاه نساجی اقدام به ثبت نام کرد.

وی کاندیدای نایب رئیسی شده است.

بدین ترتیب انتخابات ۶ شهریورماه کمیته ملی المپیک تا به امروز ٢۶متقاضی به این شرح دارد:

ریاست

هادی ساعی، آرش میراسماعیلی، مهدی علی نژاد، محمود خسروی وفا، فضل الله باقرزاده، بهرام قدیمی، مجید شایسته

نایب رئیسی

فضل الله باقرزاده، غلامرضا نوروزی، مجید کیهانی، مهین فرهادی زاد، حسن رنگرز

هیات اجرایی

هادی ساعی، محمد رضا پوریا، آرش میراسماعیلی، غلامرضا شعبانی بهار، مهرداد علی قارداشی، عباس نظریان، مهدی گودرزی،علیرضا سهرابیان، علیرضا پاکدل، محمدرضا داورزنی، بهرام قدیمی، داود عزیزی، مجید هنرجو، عبدالمهدی نصیرزاده، مرتضی قربانی،محسن رضوانی، داود عزیزی

منبع: مهر