به گزارش تیتر داغ؛  علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقل قول سخنگوی این کمیسیون از رئیس سازمان سنجش کشور، مبنی بر دریافت حق بالاسری حدود هزار میلیارد تومانی وزارت آموزش و پرورش از مؤسسات کنکوری گفت: این مسئله موجب تعارض منافع در مسائلی مانند حذف کنکور می‌شود. این ادعا از سوی آقای خدایی رئیس سازمان سنجش باید بررسی شود، اگرچه وی با تحقیق و ادعا صحبت می‌کند.

این نماینده اظهار کرد: بررسی‌های ما در این باره هنوز به نتیجه نرسیده است و منتظر مدارک و مستندات هستیم. البته بر اساس قانون، آموزش و پرورش از هر مدرسه غیر دولتی و شبیه آن، مانند مؤسسات زبان و… یک مبلغی را به عنوان حق بالاسری دریافت می‌کند.