به گزارش تیترداغ؛ به نقل از بهار حسینعلی حاجی دلیگانی، با بیان این که با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۹ دو یارانه نقدی و معیشتی ترکیب شده و از سال آینده تنها یک یارانه پرداخت میشود، گفت: اگر این مصوبه مورد تایید نمایندگان در صحن علنی مجلس نیز قرار گیرد سال آینده به تمام یارانه بگیران حدود ۷۲ هزار تومان پرداخت خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه، در حال حاضر رقم پرداختی یارانه نقدی برای چند سال تغییری نکرده اما قیمت حاملهای انرژی حداقل ۴ مرتبه رشد کرده است، گفت: از زمان اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۸۸ و ۸۹ چهار مرتبه افزایش قیمت حامل های انرژی اعمال شده است. در مرتبه اول قیمت از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ و در مرحله بعد به ۷۰۰ تومان افزایش یافت. سپس نرخ ۱۰۰۰ تومان تثبیت شد و هم اکنون بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

وی تاکید کرد، با توجه به منابع در نظر گرفته شده برای تبصره ۱۴ لایحه بودجه که به بحث حاملهای انرژی می‌پردازد بهتر بود رقم مجموع یارانه نقدی و معیشتی برای هر نفر ۱۰۰ هزار تومان تعیین می‌شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جزئیات مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص تبصره ۱۴ بودجه گفت: بررسی منابع و مصارف تبصره ۱۴ نشان می‌دهد که دولت به راحتی می‌توانست رقم پرداختی یارانه نقدی را افزایش دهد. بر این اساس کل منابع تبصره ۱۴ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است که فقط ۷۰ هزار میلیارد تومان آن برای پرداخت یارانه در سال آینده در نظر گرفته شده است.

وی افزود، در زمان شروع پرداخت یارانه نقدی رقمی نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یک سال یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی لحاظ شده است و این بار با حساب ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید ناشی از افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ این رقم به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گفته این نماینده مجلس، با توجه به قانون هدفمندی یارانه‌ها بایستی حدود ۵۰ درصد منابع این طرح به صورت نقدی به مردم برگردانده شود که رقم حاصله در سال ۹۹ حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود اما دولت در پیشنهاد خود تنها ۷۰ هزار میلیارد تومان را برای این منظور در نظر گرفت.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه، دولت از طریق تبصره ۱۴ قصد دارد تا مشکلات بودجه ای خود را حل و فصل کند، گفت: این روش دولت یعنی در نظر گرفتن سهم پایین تر برای پرداخت یارانه نقدی به مردم باعث شد تا در مصوبه کمیسیون تلفیق ماهانه حدود ۷۲ هزار تومان به هر فرد یارانه بگیر تعلق گیرد.

وی تاکید کرد، متاسفانه وزارت کار بدترین روش ممکن را برای احصا دهکهای ثروتمند به کار گرفت که این موضوع مورد رضایت نمایندگان نبود. دولت برای شناسایی مشمولان حمایت معیشتی بعضا به مردم تهمت زد و یک فضای تهدید امیز برای پرداخت یارانه نقدی شکل گرفت که در شان مردم نبود.

حاجی دلیگانی ادامه داد، با روش به کار گرفته شده ۷ دهک پایین جامعه (۷۰ درصد) بعضا به دروغ گویی متهم شدند که نباید به این گونه رفتار می‌شد.