به گزارش تیتر داغ: محمدعلی افتخاری رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه از مسئولیت خویش استعفا داد. به دنبال این تصمیم، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد تا زمان تعیین مدیر عامل، طی حکمی مسئولیت اداره این سازمان را به محسن محمدی معین قائم مقام سازمان اموال تملیکی محول کرد.

گفتنی است؛ روز گذشته طی حکم از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، محمدعلی افتخاری به عنوان رئیس مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه منصوب شد.