به گزارش تیتر داغ؛ علی سلطانپور دبیرکل فدراسیون بولینگ و بیلیارد در این زمینه گفت: با توجه تصمیم وزارت ورزش و جوانان و نامه ابلاغی، زین پس رشته های بولس و پتانک در فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی فعالیت خواهند کرد و مسئولیت رشته ها را این فدراسیون عهده دار خواهد بود.

وی تصریح کرد: با توجه به نوع فعالیت در رشته های مذکور و کارشناسی های صورت گرفته، وزارت ورزش و جوانان تصمیم بر واگذاری رشته های بولس و پتانک به فدراسیون دیگری را گرفت.

سلطانپور خاطرنشان کرد: فدراسیون بولینگ و بیلیارد و همچنین هیات های تابعه همکاری های لازم را در جهت انتقال و جابجایی رشته های مذکور به فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی را خواهند نمود. امیدواریم با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود شاهد رشد و توسعه این رشته ها در فدراسیون جدید باشیم.