به گزارش تیتر داغ ؛ «غلامعلی فرجادی» امروز در نهمین کنفرانس ملی انجمن جمعیت شناسی ایران با ارائه مقاله ای با عنوان «بازار کار و اشتغال تحصیلکردگان در ایران» اظهار کرد: بیکاری یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی کشور است.

وی با اشاره به اینکه مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کشور حدود را ۱۱ تا ۱۲ درصد اعلام کرده است، افزود: نکته مهم این است که این رقم میانگین نرخ بیکاری در کل کشور است که از نظر برخی کارشناسان چندان نگران کننده نیست، اما با بررسی نرخ بیکاری بر حسب ویژگی های جمعیتی تفاوت های معناداری بین نرخ بیکاری و بیکاری بر حسب سن، جنس، تحصیلات و مناطق وجود دارد.

به گفته این عضو هیات علمی، در حالی که نرخ بیکاری حدود ۱۱ درصد است، نرخ بیکاری تحصیل‌کردگان بویژه زنان تحصیل‌کرده بیش از ۲ برابر نرخ بیکاری کل است.

فرجادی در نشست سرمایه انسانی در ایران؛ شاخص ها و الگوها عنوان کرد که کمبود تقاضا برای نیروی انسانی تحصیل‌کرده به پایین بودن رشد اقتصادی، نبود اطلاعات کافی درباره فرصت

های شغلی، کوچک بودن سهم بخش نوین در جذب نیروی انسانی، فقدان پیوند مناسب میان ساختار آموزشی و نیازهای بازار کار و محدود بودن نقش بخش خصوصی در اشتغال تحصیل‌کردگان باز می گردد.

وی افزود: به طور مثال از سال ۸۵ تا ۹۰ نرخ رشد سالانه اشتغال تغییری نداشته و ثابت مانده است چراکه با افزایش قیمت نفت و سپرده شدن بازار کار به چینی ها، تولید نتوانسته رشد پیدا کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه علل بالا بودن نرخ بیکاری تحصیل‌کردگان ضروری است، یادآور شد: بازار آموزش عالی از یک طرف و بازار کار تحصیل‌کرده ها از سوی دیگر باید مورد تحلیل قرار گیرد، با شناسایی دلایل بالای نرخ بیکاری تحصیل‌کردگان می توان پیشنهادهای مناسبی را در راستای اشتغال زایی بیشتر ارائه کرد.

فرجادی ثبات سایت های پولی و مالی، کاهش تورم و اصلاح قوانین و مقررات را از مهم ترین سیاست های کلی و مناسب برای رشد اشتغال دانست.

نهمین کنفرانس ملی انجمن جمعیت شناسی ایران از امروز ۲۰ آبان ماه در تالار ایوان شمس آغاز شده و تا فردا با برگزاری نشست های تخصصی ادامه دارد.


منبع: ایرنا