به گزارش تیتر داغ؛ شاخص کل در ابتدای معاملات امروز با رشد ۷۷۷ واحدی به جایگاه یک میلیون و ۴۰۸ هزار واحد رسیده است، نمادهای خساپا، وتجارت، وبملت، خگستر، شستا و ثمسکن بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل از خود بر جای گذاشته و نماد پرداخت بیشترین تأثیر منفی را تا این لحظه از خود بر جای گذاشته است. نکته امروز معاملات تأثیرگذاری نمادهای متوسط بر روی شاخص کل بوده که قابل توجه است.

نمادهای وتجارت، فمراد، فلوله نیز از پرتراکنش های امروز بازار سرمایه بودند.

ارزش معاملات خرد تا این لحظه به ۵۴۰ میلیارد تومان رسیده و ۳۳۰ نماد و ۲۱ نماد نیز در صف خرید هستند همچنین ۲۳۶ نماد منفی و ۱۷ نماد نیز در صف فروش قرار گرفتند.

منبع: مهر