یه گزارش تیتر داغ؛ صفحه اول روزنامه امروز  ۱۹ اسفند برای آگاهی مخاطبان منتشر شد.

آن چیزی که امروز بیش ار بقیه موضوعات در صفحه نخست روزنامه‌ها به چشم می‌خورد، قرنطینه شدن برخی شهرها و مجاهدت کادر پزشکی در مواجهه با ویروس کرونا است که در ادامه روزنامه‌های امروز را با هم ورق می‌زنیم:

صفحات نخست روزنامه امروز ۱۹ اسفند