به گزارش تیتر داغ؛ تکمیل زنجیره ارزش مواد صنعت دارویی کشور یکی از اهدافی است که به صرفه جویی ارزی در کشور منجر خواهد شد.

صنعت داروی جهان به بیش از ۱۱ تریلیون دلار رسیده و پیش بینی ها حکایت از این دارد که از مرز ۴۰ تریلیون دلار هم بگذرد نشان می دهد که اگر کشوری به دنبال بومی سازی و تامین داخلی این صنعت نباشد بازنده میدان است.

ایران هم که یکی از کشورهای پیشتاز در صنعت دارویی است و این موفقیت را مرهون تلاش شرکت های دانش بنیان است نیز تلاش می کند تا این دستاوردها را در دنیا تثبیت کند. قرار گرفتن ایران در میان ۱۰ کشور برتر در صنعت داروسازی جهان؛ با تکمیل زنجیره ارزش مواد صنعت دارویی پایدارتر خواهد بود.

۲ پروژه ملی که قرار است با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و برای تکمیل زنجیره ارزش مواد صنعت دارویی در قالب «ایجاد مراکز فرمولاسیون» و «تولید ۶۰ دارو و مولکول با کاربرد چندگانه از مواد پایه پتروشیمی» اجرا شود.

این کار می تواند تا ۵ سال دیگر برای کشور ارزش افزوده بالایی به همراه داشته باشد و یاریگر مدیران در مدیریت اقتصادی کشور شود. اتفاقی که با همکاری و همراهی شرکت های دانش بنیان و خلاق میسر خواهد بود.