به گزارش تیتر داغ؛ کتاب یکی از ابزار‌هایی است که می‌تواند در زمینه آگاهی بخشیدن به جامعه موثر باشد. حتی می‌تواند باعث شود بهترین انتخاب‌ها را در زندگی مان داشته باشیم. چند روز دیگر با انتخابی سرنوشت ساز رو به رو هستیم در این گزارش به کتاب‌هایی می‌پردازند که در این امر به ما کمک می‌کنند.

 

کتاب «رجل سیاسی» که در انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شده است یکی از همین کتاب‌هایی است که می‌تواند در زمینه انتخاب رئیس جمهور به ما کمک کند. محمد قندهاری، مدیرعامل انتشارات انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه این انتشاراتی در دوران فعالیتش به مناسبت‌های مختلف کتاب بیاناتی از مقام معظم رهبری را منتشرکرده است گفت: در آستانه سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری کتاب «رجل سیاسی» در انتشارات انقلاب اسلامی تدوین و منتشر شد. این کتاب ویژگی‌های سیاستمدار انقلاب اسلامی، شاخص‌های سیاستمدار و مجموعه‌ای از سیاستمداران تراز انقلاب اسلامی را که مقام معظم رهبری در فرمایشاتشان به آن‌ها اشاره کردند برای مخاطبانش تبیین می‌کند.

سیاستمدار تراز انقلاب اسلامی در «رجل سیاسی» معرفی می‌شود

 

وی افزود: انتشارات انقلاب اسلامی در کتاب دیگری مفاهیم دولت، جوان، حزب الله و تقاطع آن‌ها را با یکدیگر در «دولت حوان حزب اللهی» را تبیین می‌کند. این کتاب با استفاده از فرمایشات مقام معظم رهبری تدوین شده است. رئیس جمهور بعدی که یکی از هفت نامزد ریاست جمهوری است بتواند دولت حزب اللهی را تشکیل دهد. باتوجه به اینکه رهبری فرمودند راه رفع تمام مشکلات کشور تشکیل دولت حزب اللهی است امیدواریم در دولت آینده شاهد شکل گیری آن باشیم.

مدیرمسئول انتشارات انقلاب اسلامی با اشاره به آغاز فصل نوینی در فعالیت‌های این انتشاراتی بیان کرد: در فعالیت‌های جدید انتشارات انقلاب اسلامی هم بستر رویکرد‌های جدید این انتشاراتی را پیدا می‌کنیم هم با نوجه به مخاطبانمان تغییراتی در فرم و محتوای کتاب‌ها به وجود می‌آوریم. درگام اول به تغییر بصری کتاب هایمان توجه کردیم.

 

سیاستمدار تراز انقلاب اسلامی در «رجل سیاسی» معرفی می‌شود

حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی نگارنده کتاب «رجل سیاسی» درباره کتابش گفت: در کتاب «رجل سیاسی» می‌خواستیم سیاستمداران تراز انقلاب اسلامی را ترسیم کنیم. در هر فصل به این مسئله می‌پردازیم. در فصل اول آن به باور‌های سیاستمدار تراز و در فصل‌های بعدی به شناخت سیاستمدار تراز، اهداف، وظایف و الگو‌هایی که برای سیاستمدار تراز انقلاب اسلامی تبیین شده است می‌پردازیم. مخاطبان کتاب می‌نتوانند عموم مردم باشند. عموم مردم با مطالعه آن با شناخت معیار‌ها می‌توانند فردی را برای ریاست جمهوری انتخاب کنند که ویژگی‌های رئیس جمهور تراز را داشته باشد.

وی اظهار کرد: خود مسئولان مخاطبان دیگر کتاب «رجل سیاسی» هستند آن‌ها با مطالعه کتاب و شناخت ناشی از آن باید خودشان را به سیاستمدار تراز انقلاب اسلامی و معیار‌های آن نزدیک‌تر کنند. کتاب به درخواست دوستانمان در انتشارات انقلاب اسلامی تدوین شد. نگارش آن به طور مستمر شش ماه طول کشید و به صورت پاره وقت زمان زیادی برای نگارش آن صرف شد.