به گزارش تیتر داغ؛  اولین جلسه بررسی پیشرفت تولید واکسن کرونا در ایران برگزار شد.

جمشیدی رئیس هئیت مدیره گروه دارویی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اظهار کرد: لازم میدانم از وزیر بهداشت که از روز‌های اول بیماری که فضای تولید واکسن را فراهم کرد تشکر کنیم.

او با بیان اینکه در این جلسات شاهد ارائه مباحث فنی در بخش دارویی ستاد اجرایی و پروژه سایر شرکت‌های دانش بنیان در زمینه تولید واکسن هستیم، گفت: پروژه‌های ستاد و سایر شرکت‌ها شامل‌ بخش های مختلف است.

جمشیدی گفت: جا دارد از همه متخصص کشور که آرامش خود را صرف سلامت انسان‌ها کردند تشکر می‌کنم و در فاز‌های آینده که مطالعات انسانی انجام خواهد شد نیازمند حمایت سازمان بهداشت جهانی هستیم.

او گفت: امید داریم واکسن اثر بخش و بی خطر را به جامعه ارائه کنیم دلگرمی چشمان منتظر انسانی‌هایی که منتظر تلاش محققان ما هستند باشیم.