به گزارش تیتر داغ؛ پیرو جلسات برگزار شده با وزیر و معاونان وزارت جهاد کشاورزی، اعضلی انجمن تامین کنندگان غلات ایران هفته گذشته اقدام به عرضه ٧٠ هزار تن نهاده در سامانه بازارگاه کرده اند.

همچنین اعضای این انجمن به منظور کمک به اجرای سیاست های دولت در تنظیم بازار نهاده های دامی، در هفته آینده ١٠٠ هزار تن نهاده در سامانه بازارگاه می کنند.