به گزارش تیتر داغ؛ وی تصاویری از راجا چاری (فضانورد ناسا) و ماتیاس مائورر (فضانورد آلمانی) در حال انجام یک عملیات ۶ ساعته برای نصب دوربین و فعالیت های نگهداری و ارتقای ایستگاه فضایی بین المللی ثبت کرده است.

تصور می شود این نخستین عکس از دو فضانورد ایستگاه فضایی بین المللی درحال پیاده روی فضایی باشد که از روی زمین ثبت شده است.

عکاسی از فضانوردان ایستگاه فضایی از زمین!

جالب آنکه این عکس از شهر اقامت مائورر یعنی ساکت وندل در آلمان ثبت شده است.

او این عکس را ماه گذشته در توئیتر به اشتراک گذاشت و نوشت: من کمی قبل از غروب شاهد راهپیمایی فضایی بودم. این نخستین تصویر است.

عکاسی از فضانوردان ایستگاه فضایی از زمین!