به گزارش تیتر داغ؛  روز جمعه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، سندی را درباره پاسخ به اقدامات خصمانه کشور‌های خارجی امضا کرد.

بر اساس این سند، که در وب‌سایت کرملین منتشر شده است، نمایندگی‌های دیپلماتیک، کنسولگری و دفاتر موسسات دولتی کشور‌های خارجی که اقدامات غیردوستانه با روسیه داشته باشند، در استخدام اتباع روسیه محدود یا حتی در صورت لزوم بطور کامل محروم خواهند شد.

دولت موظف است تعداد افرادی را که می‌توانند در شرکت‌های خارجی استخدام شوند، تعریف کند.

در این سند همچنین آمده است: قرارداد‌های کاری با افرادی که بیش از تعداد معین شده از طرف دولت، پیش از روز اجرای این مصوبه منعقد شده بود، باید فسخ شود.

با این حال، این محدودیت در مورد اتباع کشور‌های غیردوست مانند کارمندان دیپلماتیک، کنسولگری‌ها و دفاتر موسسات دولتی مربوط به کشور‌های خارجی غیر دوست، قابل اجرا نیست.

جدا از این، دولت موظف است فهرستی از کشور‌های خارجی غیردوست را که شامل این اقدامات می‌شوند تهیه کند و از رعایت حقوق کار اتباع روسیه در صورت فسخ قرارداد آن‌ها تحت این مصوبه اطمینان حاصل کند.

این مصوبه از روز انتشار رسمی آن لازم الاجرا می‌شود و تا زمان لغو این اقدامات متقابل همچنان پابرجاست.