به گزارش تیتر داغ؛ گوشی‌های وارداتی همراه مسافر در ۸ ماهه ابتدای امسال سه میلیون و ۳۵۴ هزار و ۲۰۰ عدد بوده که  در مقایسه با واردات یک میلیون و ۵۳۹ هزار و ۸۹۵ گوشی همراه مسافری در ۸ ماهه سال ۱۳۹۷  نشان می‌دهد که   واردات گوشی همراه مسافری در ۸ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷ در مجموع ۱۱۷ درصد رشد داشته است.

همچنین ۵ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۷۹۶ گوشی همراه در ۸ ماهه سال ۱۳۹۸ وارد شده که مقایسه آن با واردات ۲ میلیون و ۲ هزار و ۴۳۸ گوشی همره وارداتی در ۸ ماهه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که واردات گوشی همراه وارداتی در ۸ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷۹ درصد افزایش یافته است.

منبع: فارس