نخستین اظهارات کودک‌آزاری که یک بچه را به سطل زباله انداخت منتشر شد.لینک منبع