به گزارش تیتر داغ؛ دولت در لایحه بودجه سال آینده مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی را ۷۳۷۴ میلیارد تومان و مالیات بخش خصوصی را ۸۴۰۳ میلیارد تومان پیش بینی کرد.

همچنین مالیات مشاغل که اصناف و بازار را شامل می‌شود ۱۴۹۳۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که نسبت به مصوب سال جاری ۵۰ درصد رشد دارد.

یکی از نکات قابل توجه و تامل در مالیات بخش عمومی و خصوصی خود را نمایان می‌کند. مالیات بخش خصوصی در لایحه بودجه سال اینده نسبت به مصوب امسال ۳۰.۸ درصد افزایش یافته در حالی که مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی ۵.۸ درصد به همین نسبت بالا رفته است.

مصوب سال ۹۸- میلیون ریال

مصوب سال 98

منبع: فارس