به گزارش تیترداغ؛ با توجه به نزدیک شدن به پایان سال ۱۳۹۸ این پرسش برای کارمندان مطرح می‌شود که عیدی آن‌ها چقدر است. با خواندن این مطلب قادر خواهید بود که میزان دقیق عیدی خود را محاسبه کنید.

میزان عیدی:

براساس وبسایت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی:

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب ۶/۱۲/۷۰ مجلس شورای اسلامی ، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند ، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند ضمناً بر طبق تبصره یک ماده واحده مذکور مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده اند باید به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد ، مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید . در کارگاههایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبلغ فوق پرداخت می کنند برابر تبصره ۲ ماده واحده فوق عرف کارگاه معتبر می باشد.

این یعنی باید حقوق روزانه‌ی خود را در ۶۰ و ۹۰ ضرب کیند و با این کار به حداقل و حداکثز عیدی خود پی خواهید برد. اگر حداقل مزد روزانه را در نظر بگیریم؛ حداقل عیدی:

۵۰۵۶۲ * ۶۰ = ۳۰۳۷۶۲۰ تومان

و حداکثر عیدی با حداقل مزد با:

۵۰۵۶۲ * ۹۰ = ۴۵۵۶۴۳۰ تومان

برابر خواهد بود.

چه مواردی در فیش حقوقی جزو مزد شما محاسبه می‌شود؟

چه مواردی در محاسبه‌ی عیدی لحاظ نمی‌شود؟

در موارد فوق هرگونه موردی که مربوط به شغل کارگر است مانند سختی کار و موارد مشابه جزو مزد و پاداش محاسبه می‌شود. اما مزایای رفاهی جزو مزد مانند بن کالا، کمک عائله مندی و کمک هزینه های مسکن و یا حتی پاداش افزایش تولید در محاسبه‌ی عیدی شما لحاظ نمی‌شود.

پرداخت عیدی و پاداش آخر سال به کارگران فصلی چگونه است ؟ کارگران کار مزدی چطور ؟

آن‌ها نیز به میزان کار روزانه‌ی خود حق پاداش دارند. با این تفاوت که به جای محاسبه‌ی مزد روزانه، متوسط مزد روزانه در ۶۰ ضرب می‌شود.

در پایان به نکات زیر می‌توان اشاره کرد:

عیدی برابر است با دو برابر مزد ثابت به شرط اینکه از سه برابر مرد ثابت بیشتر نشود.

عیدی بر اساس میزان کار و تعداد روزهای کاری (شامل مرخصی‌های استعلاجی و نه مرخصی‌های غیر آن) به افراد تعلق می‌گیرد.

عیدی شامل بیمه و معاف از مالیات است.

عیدی مازاد بر سقف به فرد تعلق نمی‌گیرد و مشمول بیمه می‌شود.

حداقل عیدی ۳۰۳۷۶۲۰ تومان و حداکثر آن ۴۵۵۶۴۳۰ تومان  برای حداقل دستمزد محاسبه می‌شود.