به گزارش تیتر داغ؛ همزمان با هفته جهانی کارآفرینی، تفاهم نامه‌ای میان شرکت توسعه دانش بنیان سینا وابسته به موسسه تحقیق و توسعه دانشمند با شرکت نفت بهران با هدف راه اندازی شتاب دهنده بهران تک به عنوان نخستین شتاب دهنده تخصصی در صنعت روانکار‌ها به امضاء رسید.

مراسم امضای این تفاهم نامه صبح امروز در محل شرکت نفت بهران برگزار شد؛ راه­ اندازی مرکز نوآروی و فناوری بهران (Behran Tech) به منظور حل مسائل فناورانه شرکت بهران و ارتباط فعال با زیست بوم نوآوری کشور (شرکت‌های نوپا، هسته‌های فناور، شرکت‌های دارای محصول دانش بنیان و …) با استفاده مناسب از توانایی‌ها و ظرفیت‌های شرکت توسعه دانش بنیان سینا صورت می‌گیرد.

سالانه میلیارد‌ها دلار در کشور‌های دنیا برای مقابله با آسیب‌های ناشی از سایش مکانیکی صرف می‌شود که عامل اساسی آن ضایعات ناشی از تخریب سطوح، شامل سایش مکانیکی و خستگی فلزات است، همچنین بخش اعظم آسیب‌ها به طور مستقیم مربوط به عدم توجه به امور روانکاری است.

گفتنی است در راستای تحقق شعار سال جهش تولید؛ موسسه تحقیق و توسعه دانشمند به عنوان رکن اکتساب فناوری در بنیاد مستضعفان و در راستای سیاست‌های حمایتی این بنیاد، برنامه حمایت از زیست بوم نوآوری کشور در قالب شرکت‌های دانش بنیان و مراکز شتابدهنده و سایر هسته‌های فناور را به منظور رفع مسائل صنعتی کشور به صورت جدی، در دستور کار خود قرار داده است.