به گزارش تیتر داغ؛ دانشمندان موسسه تحقیقاتی تگزاس با ترکیب داده‌های ماموریت فضایی «افق‌های جدید» سازمان فضایی «ناسا» با تجربیات آزمایشگاهی جدید و مدل‌سازی اگزوسفریک (exospheric modeling) به نتایج تازه‌ای درباره منشاء احتمالی پوشش سرخ‌رنگ در قمر «کرون» (Charon ) سیاره پلاتو (Pluto) رسیدند.

این توصیف نخستین بار از اتمسفر پویای متان این قمر با داده‌های تجربی جدید یک نگاه جالب به منشاء نقاط سرخ‌رنگ این قمر ارایه کرده است.

دانشمندان ناسا در سال ۲۰۱۵ میلادی بعد از آشنا شدن با این قمر این ایده را مطرح کردند که مواد سرخ فام شبیه «ثولین» (tholin-like) موجود در قطب این قمر ممکن است بر اثر شکسته شدن مولکول‌های متان توسط نور ماورای بنفش سنتز شوند. این مواد بعد از گریز از پلاتو جذب قمر کرون می‌شوند و سپس در جریان شب‌های زمستانی طولانی در منطقه قطب یخ می‌زنند. «ثولین‌»‌ها مواد ارگانیک چسبناکی هستند که بر اثر واکنش‌های شیمیایی بر اثر تماس با نور تشکیل می‌شوند.

اکنون محققان می‌گویند که یافته‌های جدید حاکی است که تغییرات شدید فصلی در اتمسفر نازک این قمر و نیز شکسته شدن شبنم‌های یخی متان توسط برخورد با نور ، کلید فهم منطقه قطبی سرخ رنگ قمر کرون است.

 

واکنش نور به یخ‌های متانی جو قمر کرون را قرمز کرد

«کرون» بزرگ ترین قمر در بین پنج قمر شناخته شده مربوط به «سیاره کوچک» موسوم به پلاتو در ناحیه کهکشانی موسوم به «کمربند کوپتیر» در منطقه بیرونی منظومه شمسی است.