به گزارش تیتر داغ؛ محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ،اظهار کرد: یکی از ملزومات قطع سلسله‌ی شیوع ویروس کرونا تشخیص زود هنگام آن است.

او با بیان اینکه تشخیص بیماری از طریق پی سی آر گران است و عده‌ای نمی‌توانند از این روش استفاده کنند، گفت: دسترسی به آن به دلیل شرایط آزمایشگاهی سخت است.

مخبر گفت: ساخت کیت تشخیص سریع کرونا توسط محققین دانش بنیان ستاد اجرایی طراحی و اجرا شد.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با بیان اینکه کمتر از یک ماه و نیم کارخانه تولید آن راه اندازی شد، گفت: این کارخانه ظرفیت تولید روزانه ۲۰۰ هزار کیت را دارد.

مخبر افزود: از ابتدا با تولید روزانه ۱۰۰ هزار کیت آغاز شد و از هفته آینده به تولید روزانه ۲۰۰ عدد می‌رسد.

او با بیان اینکه ما همه کیت‌ها را در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار می‌دهیم مگر آنکه مازاد بر نیازشان باشد، گفت: در صورت مازاد بودن از شبکه رسمی کشور به مردم ارائه خواهد شد.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ادامه داد: این اقدام در کاهش انتقال این بیماری اثر مثبتی دارد.

او با بیان اینکه در کل دنیا تنها ۳ الی ۴ کشور می‌توانند این کیت را تولید کنند، گفت: ما مدت‌ها دنبال دریافت آن بودیم که متاسفانه به کشور ما این کیت را نمی‌دادند.

مخبر ادامه داد: در صورت تولید کیت‌های تشخیص سریع مازاد بر نیاز کشور ظرفیت صادرات آن در کشور وجود دارد.

او با بیان اینکه قیمت این کیت برای مصرف کنندگان یک چهارم قیمت پی سی آر است، گفت: تست پی سی آر درحال حاضر ۸۰۰ هزار تومان هزینه دارد، اما این تست حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان برای مصرف کننده هزینه دارد.

مخبر گفت: تولید دارو‌های درمان به طور مستمر ادامه دارد و تمامی آن تحویل وزارت بهداشت داده می‌شود همچنین ما در توزیع آن نقشی نداریم.

مخبر گفت: روزانه حدود ۵ هزار داروی رمدیسیویر در ستاد اجرایی فرمان امام تولید می‌شود.