به گزارش تیتر داغ:  حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توئیتی نوشت: وزارت مردم در دولت سیزدهم به دنبال تحقق تامین اجتماعی فراگیر و گسترش بیمه‌های اجتماعی تا پایین‌ترین دهک‌های اقتصادی کشور است و گام اول آن با اجرای طرح ملی بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر با کمک ۳ هزار میلیارد تومانی دولت حاصل شده است.

 

وزارت کار به دنبال تحقق تامین اجتماعی فراگیر است