به گزارش تیتر داغ؛   صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی از نهادهای وابسته به وزارت ورزش است که مسئولیت حمایت از ورزشکاران رشته‌های مختلف را بر عهده دارد و حتی به آنها بابت مدال‌آوری‌شان در میادین مختلف حقوق ثابت ماهانه پرداخت می‌کند.

بخشی از بودجه این صندوق از طریق وزارت ورزش تامین می‌شود. این وزارتخانه امسال ماهانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در اختیار صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی قرار داده است.

طی چهار ماه گذشته این بودجه مصوب به طور کامل پرداخت شده است.

منبع: مهر