آب و هوای ۱۰  آذر در تیتر داغ

پیش بینی وضعیت آب و هوای امروز ۱۰ آذر  ۹۸ – هواشناسی امروز – پیش بینی آب و هوای تهران در چند روز آیند

آب و هوای 9  آذر

 

روز ساعت دما باد وضعیت جوی
پنجشنبه

۸°
۱۰°
۱۲:۳۰
 • ۱۰°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • جنوب غربی
 • ابری
۱۸:۳۰
 • ۸°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • شرق
 • ابری
جمعه

۷°
۱۲°
۰۰:۳۰
 • ۷°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • جنوب
 • نیمه ابری
۰۶:۳۰
 • ۷°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • نیمه ابری
۱۲:۳۰
 • ۱۲°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • آب و هوای 9  آذر
 • ابری
۱۸:۳۰
 • ۹°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • جنوب
 • کمی بارانی
شنبه

۶°
۱۳°
۰۰:۳۰
 • ۶°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • نیمه ابری
۰۶:۳۰
 • ۸°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • آرام
۱۲:۳۰
 • ۱۳°
 • نسیم ملایم
 • ۳m/s
 • جنوب غربی
 • آسمان صاف
۱۵:۳۰
 • ۱۳°
 • نسیم ملایم
 • ۴m/s
 • غرب-جنوب غربی
 • آب و هوای 9  آذر
 • آسمان صاف
یکشنبه

۴°
۱۳°
۰۳:۳۰
 • ۴°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال شرقی
 • آسمان صاف
۰۹:۳۰
 • ۱۰°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • جنوب-جنوب شرقی
 • نیمه ابری
۱۵:۳۰
 • ۱۳°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • جنوب
 • آب و هوای 9  آذر
 • ابری
۲۱:۳۰
 • ۶°
 • نسیم ملایم
 • ۳m/s
 • شمال شرقی
 • آسمان صاف