آب و هوای ۱۱ دی در تیتر داغ 

پیش بینی وضعیت آب و هوای امروز ۱۱ دی   ۹۸ – هواشناسی امروز – پیش بینی آب و هوای تهران در چند روز آیند

آب و هوای 11 دی

روز ساعت دما باد وضعیت جوی
دوشنبه

۶°
۱۱°
۱۲:۳۰
 • ۱۱°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • جنوب
 • آب-و-هوای-8-دی
 • آرام
۱۸:۳۰
 • ۶°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال شرقی
 • آسمان صاف
سه شنبه

۵°
۱۲°
۰۰:۳۰
 • ۶°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال شرقی
 • آسمان صاف
۰۶:۳۰
 • ۵°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال شرقی
 • آب-و-هوای-8-دی
 • آسمان صاف
۱۲:۳۰
 • ۱۲°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • جنوب
 • آسمان صاف
۱۸:۳۰
 • ۹°
 • آرام
 • 0m/s
 • شمال
 • آسمان صاف
چهارشنبه

۷°
۱۲°
۰۰:۳۰
 • ۷°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • شمال
 • آسمان صاف
۰۶:۳۰
 • ۸°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • آسمان صاف
۱۲:۳۰
 • ۱۲°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • جنوب غربی
 • آسمان صاف
۱۵:۳۰
 • ۱۲°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • جنوب غربی
 • آسمان صاف
پنجشنبه

۷°
۱۰°
۰۳:۳۰
 • ۷°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • شمال
 • آرام
۰۹:۳۰
 • ۷°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • جنوب غربی
 • آرام
۱۵:۳۰
 • ۱۰°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • شمال
 • آب-و-هوای-8-دی
 • نیمه ابری
۲۱:۳۰
 • ۸°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • شمال شرقی
 • آسمان صاف

 

 

انتهای پیام/*