آب و هوای ۲۰ آذر در تیتر داغ

پیش بینی وضعیت آب و هوای امروز ۲۰ آذر  ۹۸ – هواشناسی امروز – پیش بینی آب و هوای تهران در چند روز آیند

آب و هوای 9  آذر

 

روزساعتدمابادوضعیت جوی
سه شنبه

۵°
۹°
۱۲:۳۰
 • ۹°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • آسمان صاف
۱۸:۳۰
 • ۵°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • آب-و-هوای-20-آذر
 • نیمه ابری
چهارشنبه

۲°
۷°
۰۰:۳۰
 • ۲°
 • نسیم ملایم
 • ۳m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • نیمه ابری
۰۶:۳۰
 • ۲°
 • نسیم ملایم
 • ۳m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • بارانی
۱۲:۳۰
 • ۷°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • جنوب غربی
 • آرام
۱۸:۳۰
 • ۵°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال
 • آب-و-هوای-20-آذر
 • آسمان صاف
پنجشنبه

۰°
۹°
۰۰:۳۰
 • ۱°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال شرقی
 • آسمان صاف
۰۶:۳۰
 • ۰°
 • نسیم ملایم
 • ۳m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • آسمان صاف
۱۲:۳۰
 • ۸°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • جنوب غربی
 • نیمه ابری
۱۵:۳۰
 • ۹°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • جنوب غربی
 • آب-و-هوای-20-آذر
 • نیمه ابری
جمعه

۲°
۶°
۰۳:۳۰
 • ۳°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • آب و هوای 19 آذر
 • ابری
۰۹:۳۰
 • ۵°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • شرق-جنوب شرقی
 • ابری
۱۵:۳۰
 • ۶°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • جنوب غربی
 • کمی بارانی
۲۱:۳۰
 • ۲°
 • نسیم ملایم
 • ۳m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • ابری
شنبه

۲°
۱۰°
۰۳:۳۰
 • ۲°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شرق
 • آب و هوای 19 آذر
 • آسمان صاف
۰۹:۳۰
 • ۶°
 • آرام
 • 0m/s
 • جنوب شرقی
 • آسمان صاف
۱۵:۳۰
 • ۱۰°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • جنوب
 • آرام
۲۱:۳۰
 • ۴°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • شرق-شمال شرقی
 • آب-و-هوای-20-آذر
 • آسمان صاف