پیش بینی وضعیت آب و هوا  ۲۱ اسفند  و هوای در تهران نیوز

پیش بینی وضعیت آب و هوای امروز ۲۱  اسفند  ۹۸ – هواشناسی امروز – پیش بینی آب و هوای تهران در چند روز آیند

آب و هوای 6 اسفند 

روز ساعت دما باد وضعیت جوی
شنبه

۱۱°
۱۶°
۱۲:۳۰
 • ۱۶°
 • نسیم ملایم
 • ۴m/s
 • جنوب شرقی
 • ابری
۱۸:۳۰
 • ۱۱°
 • نسیم ملایم
 • ۳m/s
 • شمال
 • ابری
یکشنبه

۷°
۱۲°
۰۰:۳۰
 • ۱۰°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال
 • ابری
۰۶:۳۰
 • ۷°
 • نسیم ملایم
 • ۴m/s
 • شمال
 • ابری
۱۲:۳۰
 • ۱۲°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • آرام
۱۸:۳۰
 • ۱۱°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال-شمال غربی
 • آسمان صاف
دوشنبه

۵°
۱۳°
۰۰:۳۰
 • ۵°
 • نسیم ملایم
 • ۳m/s
 • شمال شرقی
 • آسمان صاف
۰۶:۳۰
 • ۵°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • آسمان صاف
۱۲:۳۰
 • ۱۱°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • آسمان صاف
۱۵:۳۰
 • ۱۳°
 • نسیم ملایم
 • ۳m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • آسمان صاف
سه شنبه

۵°
۱۶°
۰۳:۳۰
 • ۵°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال شرقی
 • آسمان صاف
۰۹:۳۰
 • ۱۰°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • آسمان صاف
۱۵:۳۰
 • ۱۶°
 • نسیم ملایم
 • ۳m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • آسمان صاف
۲۱:۳۰
 • ۵°
 • نسیم ملایم
 • ۴m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • آسمان صاف

وضعیت آب و هوا  ۲۱ اسفند