آب و هوای ۳ اسفند  در تیتر داغ 

پیش بینی وضعیت آب و هوای امروز ۳ اسفند  ۹۸ – هواشناسی امروز – پیش بینی آب و هوای تهران در چند روز آیند

آآب و هوای 20 بهمن 

روز ساعت دما باد وضعیت جوی
شنبه

۳°
۵°
۱۲:۳۰
 • ۵°
 • نسیم ملایم
 • ۳m/s
 • جنوب شرقی
 • نیمه ابری
۱۸:۳۰
 • ۳°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شرق-جنوب شرقی
 • نیمه ابری
یکشنبه

-۱°
۸°
۰۰:۳۰
 • ۰°
 • نسیم ملایم
 • ۳m/s
 • شمال شرقی
 • آرام
۰۶:۳۰
 • -۱°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شرق-شمال شرقی
 • آرام
۱۲:۳۰
 • ۸°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • جنوب-جنوب شرقی
 • نیمه ابری
۱۸:۳۰
 • ۷°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • ابری
دوشنبه

۳°
۷°
۰۰:۳۰
 • ۶°
 • آرام
 • 0m/s
 • جنوب-جنوب شرقی
 • Light sleet
۰۶:۳۰
 • ۳°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شرق-شمال شرقی
 • بارانی
۰۹:۳۰
 • ۵°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • شرق-جنوب شرقی
 • بارانی
۱۵:۳۰
 • ۷°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال شرقی
 • نیمه ابری
سه شنبه

۴°
۱۳°
۰۳:۳۰
 • ۴°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • شرق-جنوب شرقی
 • آرام
۰۹:۳۰
 • ۷°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • جنوب-جنوب شرقی
 • آسمان صاف
۱۵:۳۰
 • ۱۳°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • جنوب غربی
 • آسمان صاف
۲۱:۳۰
 • ۵°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • غرب-جنوب غربی
 • نیمه ابری